RESEARCH AND DEBATE

 

Here you will find information about the research being done in relation to The Cultural Schoolbag, as well as opinion pieces and comments on the programme. Also see the R&D pages on Kulturtanken.no

STUDIES AND RESEARCH REPORTS

Torvik Heian, Mari, Dahl Haugsevje, Åsne, and Hylland, Ole Marius
Kjent og kjært eller rart og sært
En kvalitativ brukerundersøkelse av DKS for ungdomsskoletrinnet i Buskerud
Telemarksforskning 2016
Download the report in PDF format

Collard, Paul
Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken
CCE 2014
Download the report in PDF format in Norwegian
Download the report in PDF format in English

Breivik, Jan-Kåre, and Christophersen, Catharina (ed.):
Den kulturelle skolesekken
Arts Council Norway 2013
Download the report in PDF format

Saur, Ellen
INK 2013
Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov
NTNU 2014
Download the report in PDF format

Aslaksen, Ellen, Spord Borgen, Jorunn, and Kjørholt, Anne Trine:
Den kulturelle skolesekken – forskning, utvikling og evaluering.
NIFU publication no. 21/2003. Download the report in PDF format

Berge, Ola K.:
Fem historier om Kulturskatten. Effekten av oppdrag for Kulturskatten for fem kunstnarar og kunsten deira i Telemark. Telemarksforsking, TF report no. 3/2010.
Download the report in PDF format

Borgen, Jorunn Spord, and Brandt, Synnøve S.:
Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
NIFU STEP, Report 5/2006

Borgen, Jorunn Spord:
Møter med publikum – Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge
Report no. 43, Arts Council Norway, 2001
Download the report in PDF format

Cordt-Hansen, Hege Marthe:
Høy standard. En undersøkelse av kvalitetsforståelser i Den kulturelle skolesekken. Master’s thesis in sociology, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, 2008.

Digranes, Ingvild:
Den kulturelle skulesekken. Narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject Arts and Crafts. Doctoral thesis at the Oslo School of Architecture and Design, 2009.

Espeland, Magne, Allern, Tor-Helge, Carlsen, Tor-Helge, and Kalsnes, Signe:
Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning: En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund. HSH report: 2011/1
Download the report in PDF format

Ellingsen, Anne-Grethe:
Hva skal nå barn med kunst? En casestudie om barns opplevelser og erfaringer med kunstformidling i skolen. Master’s thesis in applied education no. 8 – 2009. Bodø University College, 2009.

See information about the thesis on BIBSYS

Evjen, Greta:
Kulturkonsumentene : en evaluering av Den kulturelle skolesekken, med vekt på storbymodellen i Bergen. Master’s thesis in drama education, Bergen University College, 2005.
See information about the thesis on BIBSYS

Færøvik, Unni:
Kvalitet i Den kulturelle skolesekken. En diskursanalyse. Master’s thesis in Cultural Studies, major in Cultural Administration, Telemark University College, 2009.

Ghanizadeh, Grethe:
Den kulturelle skolesekken i lys av sentrale momenter fra L97. Master’s thesis, Department of Music and theatre, University of Oslo, 2003.

Haugsevje, Åsne Widskjold:
Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med “full pakke” profesjonell kunst- og kulturformidling som del av den kulturelle skolesekken i Buskerud, Telemarksforskning, Bø. Progress report no. 10, 2002

Haukelien, Heidi and Kleppe, Bård:
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Telemarksforsking, TF report no. 254/2009
Read more or download the report in PDF format

Kvile, Synnøve:
Mellom liten og stor – tonar og ord. Ei diskursanalyse av korleis musikk kan bli forstått av elevar og produsentar i Den kulturelle skulesekken. Master’s thesis in music teaching at the Faculty of Education, Bergen University College, Grieg Academy, spring 2011.
Download the thesis in PDF format

Larsen, Marianne:
Å formidle kunst til barn – en undersøkelse av forestillinger, målsettinger og dilemmaer innenfor kunstformidlingsfeltet. Report 36, Department of Media Studies, University of Bergen, 1998
See information about the report on BIBSYS

Lidén, Hilde:
Husadopsjon Røros, evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole, Institute for Social Research, Report no. 2005:2, Oslo
Read more or download the report

Lidén, Hilde:
Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra. Norsk Museumsutvikling, 2001

Lidén, Hilde:
Tørrfisken stinka, men kahytten var topp – En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken, ISF report 012, 2004
Download the report in PDF format

Mæland, Kjellfrid:
Jakta på den verdfulle skatten – Kulturskrinet i Karmøy kommune i eit utviklingsperspektiv, Stord/Haugesund University College, 2009
Download the report in PDF format

Nyrud, May Tove:
Hvilken historie? En diskursanalyse av museumsformidling innenfor Den kulturelle skolesekken. Master’s thesis at the Faculty of General Science, Telemark University College, 2008.
Download the report in PDF format

Orfali, Ann:
Artists working in partnership with schools, Arts Council England, 2004
Download the report

Røyseng, Sigrid and Aslaksen, Ellen K.:
Pionerer i regional kunstformidling – Evaluering av Turneorganisasjon for Hedmark, Telemarksforskning, Bø, 2003

Samuelsen, Arne Marius:
Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole – med vekt på formidlerrollen. Doctoral thesis at the Department for Cultural Studies and Cultural History, University of Bergen, 2003. See information about the thesis on BIBSYS

Samuelsen, Arne Marius:
Formidling av kunst til barn og unge, Universitetsforlaget, 2003

Selmer-Olsen, Ivar:
“Beings” og “becomings”, Arts Council Norway, 2005
Download the report in PDF format

Tjeldnes, Ulla Rørosgaard:
Oppdagelse og oppdragelse: Den kulturelle skolesekken sett i lys av dannelsesbegrepet, Master’s thesis in Theatre Studies, University of Bergen, 2006. See information about the thesis on BIBSYS

Vibe, Nils, Evensen, Miriam, and Hovdhaugen,Elisabeth:
Spørsmål til Skole-Norge. Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere våren 2009. NIFU STEP Report 33/2009

Øye, Helge:
Skolekonserten: Det magiske møtet? Hvordan 8 ungdomsskoleelever opplever skolekonsertene. Master’s thesis in music teaching, Norwegian Academy of Music, 2009

Aasen, Heidi-Beate:
Barns ulike møter med kunst og kultur. Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den kulturelle skolesekken. Master’s thesis in social anthropology at the Department of Social Anthropology, University of Bergen, June 2011.